Main Navigation

Powerx galutinė prekybos sistema

Kärcher Lietuva Gerbiami pirkėjai! Siekiant užtikrinti Jūsų ir mūsų teisių apsaugą, prašome įdėmiai perskaityti ir susipažinti su elektroninės parduotuvės www.

Sąvokos 1. Elektroninė parduotuvė toliau — El. Elektroninės prekybos taisyklės toliau — Taisyklės — šios El. Pirkėjas — asmuo įsigyjęs prekes El.

Šalys — Pirkėjas ir Pardavėjas kartu. Pirkimo—Pardavimo sutartis toliau - Sutartis — sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kurią sudaro Pirkėjo pateiktas ir Pardavėjo patvirtintas prekių užsakymas ir Pirkėjo patvirtintos Taisyklės.

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su asmeniu duomenų subjektukurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta, ir kuri yra užregistruojama internetiniame tinklapyje www. Privatumo politika - Pardavėjo patvirtintas dokumentas, skelbiamas internetiniame tinklapyje www.

powerx galutinė prekybos sistema forex nemokama 2022 m

Karcher paskyra toliau — Paskyra — Pirkėjui užsiregistravus internetiniame tinklapyje www. Bendrosios nuostatos 2. Pirkėjas prieš patvirtindamas užsakymą El. Pirkėjas, nesusipažinęs arba nepritariantis Taisyklėms arba jų daliai, privalo neteikti užsakymo.

Patvirtintos Taisyklės yra privalomas dokumentas abiem Sutarties šalims. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai skelbiama Privatumo politika. Nepritariantis Privatumo politikai arba jos daliai Pirkėjas savo nesutikimą gali išreikšti Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Šios Taisyklės yra privaloma ir neatsiejama Sutarties, sudaromos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalis, supažindinančios Pirkėją su El. Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, jog jis atitinka šiame Taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, keliamus El.

Pirkti prekes El. Prekių užsakymas, Sutarties įsigaliojimas 3. Pirkėjas apsilankęs El. Pirkėjo pasirinkimo pagrindu yra suformuojamas prekių užsakymo krepšelis, kuriame Pirkėjas gali susipažinti su visa reikiama informacija apie pasirinktas prekes pavadinimas, nuoroda į detalų prekės aprašymą, planuojamas prekių pristatymo terminas, kaina, perkamų prekių kiekis, prekių pristatymo kaina, bendra perkamų prekių mokėtina suma su PVMPVM dalis.

Pirkėjas atitinkamuose El. Pirkėjas El. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas vykdymui ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui.

Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir atsiskaityti už jas Sutartyje nustatyta tvarka. Pirkėjo teisės 4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. Vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių Taisyklių 11 punkto nuostatomis, Powerx galutinė prekybos sistema turi teisę atsisakyti Sutarties.

Vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių Taisyklių 11 ir 12 punkto nuostatomis, Pirkėjas turi teisę pakeisti arba grąžinti įsigytas prekes. Pirkėjas taip pat turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje. Pirkėjo pareigos 5. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už prekes bei prekių pristatymą, jeigu prekių pristatymo mokestis yra taikomas, ir priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti savo prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie treti asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti.

Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

Is the Power X Optimizer Software Worth It?

Pirkėjas, naudodamasis El. Pirkėjas registracijos ir užsakymo pateikimo formose turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu pildant registracijos ar užsakymo pateikimo formas Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis El. Jeigu Pirkėjo registracijos ar užsakymo pateikimo formose nurodyti duomenys pasikeičia, Pirkėjas nedelsiant privalo juos atnaujinti, priešingu atveju, Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Pardavėjui pateiktos netikslios ir arba neaktualios kontaktinės informacijos.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei atlikti kitus būtinus veiksmus prekių priėmimui. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Informaciją apie Pirkėjo pavedimu prekes priimsiantį asmenį Pirkėjas nurodo pildydamas užsakymo pateikimo formą.

  1. „Microsoft Power Apps“ JAV valstybinėms institucijoms - Power Platform | Microsoft Docs
  2. Bloomberg fx opcionų prekyba
  3. Prekybos opcionais programos

Kitiems, nenurodytiems asmenims prekės nebus perduodamos. Pirkėjas taip pat privalo vykdyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje numatytus įsipareigojimus. Pardavėjo teisės 6. Pardavėjas turi teisę sustabdyti, keisti ar nutraukti tam tikrų El.

Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti El. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai iki El. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. Jei dėl techninių nesklandumų, El. Jei Pirkėjas yra apmokėjęs už įsigytas prekes, apmokėjimas yra grąžinamas į pirkėjo sąskaitą per 3 tris darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo grąžinti pinigus pateikimo dienos. Pardavėjas, kilus neaiškumams dėl Pirkėjo užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu ar vietos ekonomikos prekybos sistema. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 tris darbo dienas. Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti ir powerx galutinė prekybos sistema pildyti Taisykles, naują taisyklių redakciją paskelbdamas internetinėje svetainėje www.

Bollinger juostų prekyba valiuta, Forex indikatoriai: parabolic SAR

Nauja Taisyklių redakcija taikoma Pirkimo — pardavimo sandoriams, sudaromiems po Taisyklių paskelbimo internetinėje svetainėje www. Pardavėjas taip pat turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje. Pardavėjo pareigos 7. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Pardavėjo dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis El. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui aiškiai ir suprantamai suteikti informaciją El.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.

Microsoft Power Apps JAV valstybinėms institucijoms

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, tokių, kaip prekių trūkumas sandėlyje, ilgesni powerx galutinė prekybos sistema numatyti prekių pristatymo terminai ir panašiai, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Sutartis nutraukiama ir Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 tris darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dešimt kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui powerx galutinė prekybos sistema motyvuotą rašytinį atsakymą.

Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas. Kainos, apmokėjimo būdai 8. Prekių powerx galutinė prekybos sistema paslaugų kainos nurodytos El. Pirkėjas už kiek laiko trunka pasirinkimo sandoriai kad atsiskaitytų prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų: 8.

powerx galutinė prekybos sistema forex laisvos darbo vietos

Jeigu mokėjimo per pasirinktą sistemą Pirkėjui atlikti nepavyksta, jis įsipareigoja užsakymą užbaigti ir už prekes atsiskaityti pasirinkdamas kitą Taisyklių 8. Pasirinkus šiuos apmokėjimo būdus atsakomybė už duomenų saugumą tenka elektroninės mokėjimo sistemos savininkui, nes visos piniginės operacijos vyksta elektroninės mokėjimo sistemos savininko sistemose. Pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8. Atsisakius sumokėti kurjeriui, pristačiusiam prekes kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.

Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti jam perduotas prekes, už kurias neatsiskaitė Taisyklėse nustatyta tvarka. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai Pirkėjui būtų pateikiami elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos arba užsakymo pateikimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo.

PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

Elektroninės prekybos taisyklės

Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pageidauja pirkimo dokumentus gauti spausdintine forma, jis privalo susisiekti su Pardavėju El. Pardavėjas pateikia Pirkėjui prašomus dokumentus spausdintine forma Šalių sutartu būdu ir tvarka. Pardavėjui patvirtinus užsakymą, Forex kalėdų rinka kaina keistis negali, išskyrus atvejus, kai tokie pakeitimai nulemti informacinių sistemų techninių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių.

Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja dėti maksimalias pastangas siekiant nustatyti tikrąją prekių kainą ir informuoti Pirkėją. Pirkėjas, nesutikdamas su pasikeitusia kaina, gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 3 tris darbo dienas.

Sistemos nuoma – kodėl verta apie tai galvoti dabar?

Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos. Prekių pristatymas 9. Prekės yra pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekių pristatymui Pardavėjas naudoja kurjerių bendrovių teikiamas paslaugas.

powerx galutinė prekybos sistema drakonų prekybos sistema

Prekių pristatymo kainos ir terminai nurodomi prieš pateikiant užsakymą ir El. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Tokiu atveju, Šalys tarpusavyje susitaria dėl užsakytos prekės pristatymo termino pratęsimo ir kitų pristatymo sąlygų.

Pirkėjas, nesutikdamas su pakeistais prekių pristatymo terminais, turi teisę atsisakyti Sutarties. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu forex darbo valandos malmėje Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip: 9.

Pirkėjas pateikia klaidingą informaciją, reikalingą pristatyti prekę -es. Pirkėjas sutartu su kurjeriu metu nebūna nurodytu prekių pristatymo adresu.

Kitų panašių priežasčių. Prekių pristatymo metu Pirkėjas, arba jo nurodytas įgaliotas priimti prekes asmuo, privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę.

Pirkėjui, arba jo nurodytam įgaliotam priimti prekes asmeniui pasirašius siuntos perdavimo — powerx galutinė prekybos sistema dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

powerx galutinė prekybos sistema cryptocurrency kaip užsidirbti pinigų biržoje

Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista ar kitaip išoriškai apgadinta, Pirkėjas, arba jo nurodytas įgaliotas priimti prekes asmuo privalo atsisakyti priimti prekę ir tai nurodyti raštu siuntos perdavimo — priėmimo dokumente.

Pirkėjui, arba jo nurodytam įgaliotam priimti prekes asmeniui neatlikus šio veiksmo, laikoma, kad prekių pristatymo metu siuntos būklė buvo tinkama, o Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už prekės pažeidimus, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų.

powerx galutinė prekybos sistema ar įmonė gali atsiimti turimas akcijų pasirinkimo sandorius

Gavęs prekes, Pirkėjas privalo patikrinti jų atitiktį kiekio, komplektiškumo reikalavimams ir kitoms Sutarties sąlygoms, prekės aprašymui, Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas, kiekis arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant, t.

Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai, iš šios sumos atskaičius tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, powerx galutinė prekybos sistema. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

Atsisakęs Sutarties Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui prekių grąžinimo išlaidas, t. Prekių kokybės garantija ir tinkamumas naudoti Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos El. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės prekių savybės atitinka prekės aprašymąjei: Pardavėjas neatsako už tai, kad El.

Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos El. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo teisės aktuose numatytų pirkėjo teisių, kuriomis jis turi teisę pasinaudoti įsigijęs netinkamos kokybės prekę -es. Pirkėjas įsigydamas prekes sutinka su nurodytomis El.

Teisė atsisakyti Sutarties, tinkamos kokybės prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 keturiolika dienų terminą turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.