Veikla | Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija

Prekybos asociacijų sistema

Ginčo esmė Byloje keliami materialiosios teisės normų, reglamentuojančių autorių turtinių teisių į kompiuterio programą ir duomenų bazę perdavimą bei nustatančių duomenų bazių gamintojo teisių apsaugą, aiškinimo ir taikymo klausimai. Vilniaus apygardos teismas m. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų prekybos asociacijų sistema m. Ieškovo užsakymu GS1 sistemai administruoti ir brūkšniniams kodams kurti buvo sukurta ir jam perduota kompiuterio programa.

Ieškovo teigimu, atsakovas nuo pat įkūrimo dienos m. Ieškinyje nurodoma, kad GS1 sistema yra ieškovo pastangomis ir lėšomis sukurta, standartizuota bei susisteminta gamintojų, prekių ir paslaugų kodų duomenų bazė, kuri saugoma pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo toliau — ir ATGTĮ 4 straipsnio 3 dalies 2 punktą kaip autorių teisių objektas sui generis teisės.

GS1 sistemai Lietuvoje administruoti ir brūkšniniams kodams generuoti ieškovo užsakymu ir lėšomis buvo sukurta ir jam perduota kompiuterio EAN prekių numerių registravimo programa bei turtinės teisės į šią programą; programai kurti, palaikyti ir duomenų bazei sukurti ieškovas išleido ,10 Lt 90 ,30 Eur.

Ieškinyje nurodoma, kad duomenų bazėje esanti informacija, sukurta ieškovo lėšomis ir pastangomis, prieinama tik jam, ji niekada nebuvo paskelbta ir viešai prieinama kitiems ūkio subjektams. Nei atsakovas, nei bet kuris kitas asmuo, veikdamas ne kaip ieškovo darbuotojas ar teisėtas atstovas, niekada neturėjo teisės naudotis nei kompiuterio EAN prekių numerių registravimo programa, nei GS1 sistemos duomenų bazės turinį sudarančia informacija ne ieškovo interesais.

Įmonės ir asociacijos

Atsakovas, naudodamasis GS1 sistemos duomenų baze ir kompiuterio EAN prekybos asociacijų sistema numerių registravimo programa be autoriaus turtinių teisių turėtojo ir duomenų bazės gamintojo sutikimo, pažeidžia ATGTĮ 15 ir 61 straipsnių nuostatas. Atsakovas naudojasi ieškovo pastangomis ir lėšomis sukurta programa bei duomenų baze neatlygintinai be ieškovo sutikimo ir už tokį naudojimąsi gauna pajamas renka nario mokesčiustodėl jo gauta nauda pinigai, sutaupyti neteisėtai naudojant ieškovo duomenų bazę ir programinę įrangą pripažintina ieškovo nuostoliais ir, remiantis CK 6.

Byloje priimtų teismų procesinių sprendimų esmė Vilniaus apygardos teismas m. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m. Šalys m.

Prekybos asociacijų sistema

Teismas nesutiko, kad nurodytu aktu ieškovui perduota atsakovo sukurta kompiuterio EAN prekių numerių registravimo programa ir duomenų bazė, nes aktu perduoti tik jos tobulinimo darbai; šis aktas negali būti vertinamas kaip EAN prekių numerių registravimo programos perdavimo aktas, nes programa sukurta ir perduota pagal m.

Teismas sprendė, kad byloje nėra įrodymų, jog, m. Nurodęs, kad ieškovas neturi autorių turtinių teisių į EAN prekių numerių registravimo programą ir GS1 sistemos prekybos asociacijų sistema bazę ATGTĮ 2 straipsnio 5 dalisteismas konstatavo, kad jis neturi teisės reikšti ieškinio dėl šių teisių pažeidimo.

prekybos asociacijų sistema google finance cryptocurrency list

Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl jo, kaip GS1 sistemos duomenų bazės gamintojo, teisių sui generis teisių pažeidimo, konstatavęs, kad ieškovas neįrodė, jog sudarydamas GS1 sistemos duomenų bazės turinį padarė esminių intelektinių, finansinių ir organizacinių investicijų, — byloje nėra įrodymų, patvirtinančių duomenų bazės sudarymo aplinkybes, turinį ir ieškovo esmines investicijas prekybos asociacijų sistema jį, o ATGTĮ nustatyta tik tokio duomenų bazės gamintojo, kuris įrodo, kad parinkdamas, sudarydamas, tikrindamas bei pateikdamas duomenų bazės turinį padarė esminių kokybinių ir ar kiekybinių investicijų, teisių apsauga ATGTĮ 61 straipsnio 1 dalis.

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, m. Teisėjų kolegija, pažymėjusi, kad pagal kasacinio teismo praktiką, kilus ginčui dėl autorių turtinių teisių prekybos asociacijų sistema apimties, taikoma siaurinamojo autorinės sutarties aiškinimo taisyklė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

Kolegija nustatė, kad byloje nepateiktas m. Kolegija, įvertinusi šalių sudarytą m.

Prekybos asociacijų sistema. MEDIENOS PREKYBOS ASOCIACIJA

Kolegijos nuomone, m. Toks aiškinimas prieštarautų m. Kolegija atmetė argumentus, kad ieškovas, priimdamas m. Spręsdama dėl sui generis teisių ir jų apsaugos, kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovas neįrodė padarytų kiekybinių ir ar kokybinių investicijų į duomenų bazės turinį, kaip tai nustatyta ATGTĮ 61 straipsnyje, todėl nepripažino, kad ieškovas turi ATGTĮ saugomas sui generis teises.

Medienos Prekybos Asociacija

Kolegija padarė išvadą, kad ieškovo argumentai, jog jis įgijo sui generis teises dėl daugiau nei Lt 86 ,01 Eur investicijų, skirtų kompiuterio programai užsakyti, tobulinti ir vystyti, nepagrįsti, prekybos asociacijų sistema šios išlaidos susijusios su kompiuterio programa kūriniu ir jo tobulinimu, o ne su duomenų bazės duomenų rinkinio kūrimu. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis yra duomenų bazės gamintojas, atliko finansines investicijas, susijusias su duomenų bazės, kaip duomenų rinkinio, kūrimu.

Kolegija sprendė, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog ieškovas darė nurodomas organizacines investicijas į duomenų bazės gamybą — samdė darbuotojus, mokėjo jiems atlyginimus, nuo m. Kasacinio skundo pagrindiniai teisiniai argumentai Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

  • Nutrauktas tyrimas Peržiūrėti dokumentą Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba toliau — Konkurencijos taryba m.
  • I Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymas
  • Dvejetainės parinktys platforma 60 sekundžių
  • "LINAVA" | Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija
  • Veikla | Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
  • Lietuvos prekybos įmonių asociacija - Lietuvos prekybos įmonių asociacija

Kasacinis skundas grindžiamas šiais teisiniais argumentais: Dėl netinkamo ATGTĮ 10, 38, 39 ir 41 straipsnių aiškinimo ir taikymo. Kasatorius nurodo, kad ginčą nagrinėję teismai šalių sutartis dėl kompiuterio programos sukūrimo prekybos asociacijų sistema kūrinio užsakymo sutartimis, tačiau nesiaiškino kartu su kūriniu kasatoriui perduotų autorių turtinių teisių tikrosios apimties ir perdavimo pagrindų.

Sistemiškai aiškindamas ATGTĮ 41 straipsnio 1 dalį kasatorius daro išvadą, kad autorinės kūrinio užsakymo prekybos asociacijų sistema dalyką sudaro ne tik susitarimas dėl kūrinio sukūrimo, bet turtinių teisių į kūrinį perdavimas užsakovo nuosavybėn arba teisės jomis naudotis suteikimas licencija ATGTĮ 2 straipsnio 19 dalies prasme.

Kasatoriaus manymu, teisėjų kolegija automatiškai pritaikė prezumpciją dėl siauriausios turtinių teisių perdavimo apimties, netirdama ir nesigilindama į bylos aplinkybes, visapusiškai neištyrusi, kokia apimtimi kasatoriui turėjo būti perduotos turtinės teisės ir kokie buvo tikrieji šalių ketinimai dėl unikalios LPPARA sukurtos kompiuterio programos ir jos tobulinimo. Kasatoriaus nuomone, kolegija per plačiai aiškino ATGTĮ 2 straipsnio 7 punktą, nes sprendė, kad duomenų bazę sudaro ne tik teisių subjekto surinkta informacija, bet ir šiai informacijai sisteminti, laikyti sukurta duomenų bazės platforma duomenų bazių valdymo sistemair dėl to nepagrįstai konstatavo, jog kasatorius neturi subjektinių teisių į GS1 duomenų bazę informacijos visumą nei kaip į autorių teisių objektą ATGTĮ 4 straipsnio 3 dalies 2 punkto prasme, nei kaip į sui generis ATGTĮ 2 straipsnio 26 punkto prasme, apribodama kasatoriaus galimybes ginti teises į nukopijuotą ir neteisėtai atsakovo veikloje naudojamą duomenų bazę.

Italijos ir Lietuvos prekybos rūmai

Dėl netinkamo šalių valios aiškinimo. Kasatoriaus įsitikinimu, teismai netinkamai aiškino sutartyje dėl kompiuterio programos ir GS1 duomenų bazės sukūrimo išdėstytą šalių valią, neatsižvelgė į tai, kad kasatorius užsakė sukurti ir finansavo duomenų bazės platformą, t. Dėl nepagrįstai didelių investicijų į duomenų bazės sukūrimą reikalavimo. Anot kasatoriaus, teismai, netinkamai aiškindami ATGTĮ 2 straipsnio 26 dalies ir 61 straipsnio 1 dalies nuostatas, iškėlė pernelyg griežtus ir nepagrįstus reikalavimus, susijusius su subjektinės teisės į duomenų bazę įgijimu ir įgyvendinimu, reikalavo pateikti objektyviai neįmanomus gauti dokumentus, patvirtinančius investicijas į duomenų bazės sukūrimą.

prekybos asociacijų sistema tpu dvejetainiai variantai

Pasak kasatoriaus, teismai netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą — kasatoriui perkėlė pareigą įrodyti, kad jis sukūrė duomenų bazę pateikti investicijas patvirtinančius dokumentustačiau ignoravo aplinkybę, kad jis naudojosi GS1 duomenų bazę sudarančios informacijos visuma, kuri viešai neprieinama be didelių investicijų į jos surinkimą.

Dėl nukrypimo nuo kasacinio teismo praktikos.

LIETUVOS TIESIOGINĖS PREKYBOS ASOCIACIJA

Kasatoriaus teigimu, teismai nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų, kuriuose suformuluotos sutarčių aiškinimo taisyklės Lietuvos Padengimo opcionų strategija Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m. Kolegija nepagrįstai rėmėsi kasacinio teismo praktika, kuria nustatyta prezumpcija dėl mažiausios apimties autoriaus turtinių teisių perdavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

Bibliotekoje

Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai Pagal Civilinio proceso kodekso straipsnio 1 prekybos asociacijų sistema įtvirtintą teisės normą, kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir ar nutartis teisės taikymo aspektu. Kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nustatytų aplinkybių. Dėl autorių turtinių teisių į kompiuterio programą perdavimo ir ieškovo teisės ginti autorių teises į kompiuterio programą Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą teisės normą, kompiuterių programos yra priskiriamos autorių teisių objektams.

Kompiuterių programos autorius yra fizinis asmuo ar fizinių asmenų grupė, sukūrę programą ATGTĮ 10 straipsnio 1 dalis. Pagal ATGTĮ 38 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą, autorių turtinės teisės gali būti perduodamos sutartimi, paveldėjimo tvarka ir kita įstatymų nustatyta tvarka. Autorių turtinių teisių perdavimas gali būti visiškas arba dalinis, atlygintinis arba neatlygintinis ATGTĮ 38 straipsnio 2 dalis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad rašytinės sutarties nesudarymas savaime nereiškia sandorio negaliojimo, tačiau rašytinės formos nesilaikymas atima iš šalių teisę, esant ginčui, remtis liudytojų parodymais sandoriui patvirtinti žr.

Pagal sutarties 2. Sutarties 4. Pagal m. Paslaugų suteikimo sutarties Nr. Paslaugų pirkimo sutarties Nr. Iš sutarties 2. Iš m. Darbų perdavimo atlikimo akto prie sutarties Nr.

Kasacinio teismo jurisprudencijoje yra pažymėta, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu CK 6. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m. Taigi ieškovas turi locus standi ginti savo teises, inter alia, reikalauti uždrausti atsakovui naudoti kompiuterio EAN prekių numerių registravimo programą ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 3 punktas.

Priešingu atveju, t. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, vertindamas tarp šalių susiklosčiusius materialinius teisinius santykius, susijusius su teisių į kompiuterio EAN prekių numerių registravimo programą perdavimu ir duomenų bazės sukūrimu, netinkamai išaiškino ir taikė sutarčių aiškinimą reglamentuojančias teisės normas CK 6.

Dėl ieškovo teisių į duomenų bazę gynimo; dėl investicijų į duomenų bazės sukūrimą vertinimo ATGTĮ 2 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad duomenų bazė — susistemintas ar metodiškai prekybos asociacijų sistema kūrinių, duomenų arba kitokios medžiagos prekybos asociacijų sistema, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu, išskyrus kompiuterių programas, naudojamas tokių duomenų bazėms kurti ar valdyti.

Pagal teisinį reguliavimą, duomenų rinkiniai, duomenų bazės išreikštos techninėmis priemonėmis skaityti pritaikyta ar kita formakurie dėl turinio parinkimo ar išdėstymo yra autoriaus intelektinės kūrybos rezultatas, stc coin binance laikomi autorių teisių objektais Prekybos asociacijų sistema 4 straipsnio 3 dalies 2 punktas. ATGTĮ 61 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad duomenų bazės gamintojas, kuris įrodo, kad parinkdamas, sudarydamas, tikrindamas bei pateikdamas duomenų bazės turinį padarė esminių kokybinių ir ar kiekybinių intelektinių, finansinių, organizacinių investicijų, turi teisę uždrausti šiuos veiksmus: 1 bet kokiu būdu ar forma visam laikui ar laikinai perkelti visą duomenų bazės turinį ar esminę jo dalį į kitą laikmeną; 2 bet kokiu būdu padaryti viešai prieinamą visą duomenų bazės turinį ar esminę jo dalį platinant duomenų bazės kopijas, jas nuomojant, perduodant visą duomenų bazės turinį ar esminę jo dalį kompiuterių tinklais internete ar kitais perdavimo būdais.

Europos Parlamento ir Tarybos m.

prekybos asociacijų sistema kaip tapti profesionaliu dvejetainių opcionų prekybininku

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas iki m. Jos neapima išteklių, panaudotų duomenims, sudarantiems duomenų bazę, sukurti taip pat žr. ESTT m. Ji neapima išteklių, panaudotų siekiant sukurti duomenų bazę sudarančią medžiagą. Lietuvos teisės mokslo doktrinoje Mizaras V. Autorių teisė. II tomas.

Lietuvos prekybos įmonių asociacija

Vilnius: Justitia,p. Nustatant ir vertinant, ar egzistuoja antroji duomenų bazės, kaip jos gamintojo teisių objekto, teisinės apsaugos atsiradimo sąlyga, turi būti atsižvelgiama į visas investicijų rūšis, kurios buvo padarytos duomenų bazei kurti, prekybos asociacijų sistema parinkti, sudaryti, pateikti ar patikrinti, ir dėl to duomenų bazė įgijo savarankišką turtinę vertę. Šiuo atveju aktualios yra tiek kiekybinės investicijos, susijusios su finansinėmis išlaidomis, tiek ir kokybinės investicijos, kuriomis laikomos pradžia darbas visoje italijoje žinios, reikalingos duomenų bazei kurti, taip pat organizacinės išlaidos žr.

Intelektinės nuosavybės teisė. Vilnius: Registrų centras,p. Apeliacinės instancijos teismas, kasacine tvarka ginčijamoje nutartyje palikdamas galioti Vilniaus apygardos teismo m. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nurodė, kad ieškovo patirtos išlaidos, susijusios su kompiuterinės programos užsakymu, tobulinimu ir vystymu, nepripažintinos investicijomis į duomenų bazės sukūrimą.

Kasacinio teismo vertinimu, su tokia apeliacinės instancijos teismo išvada negalima visiškai sutikti. Kaip jau buvo minėta, sprendžiant dėl investicijų į duomenų bazės sukūrimą dydžio, aktualios kiekybinės, kokybinės bei organizacinės išlaidos, kurias konkrečiu nagrinėjamos bylos atveju, apeliacinės instancijos teismas vertino per siaurai. Vertinant investicijas, be kita ko, turi būti atsižvelgiama į išlaidas, patirtas duomenų bazės turiniui rinkti, duomenims paruošti, duomenų bazei įdėti į kompiuterių tinklais prieinamus serverius ar kitokius komunikacijos tinklus, kompiuterių programai ar programoms, kurios naudojamos duomenų bazei kurti, įsigyti, neatsižvelgiant į tai, kad jos nelaikomos sudedamuoju duomenų bazės elementu, o saugomos savarankiškai Mizaras V.

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus išaiškinimus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje teismai, spręsdami dėl ieškovo investicijų į duomenų bazės sukūrimą dydžio, privalėjo vertinti ieškovo pateiktus įrodymus, pagrindžiančius patirtas išlaidas, susijusias su kompiuterio programos, reikalingos duomenų bazei naudoti, užsakymu, tobulinimu ir vystymu.

Šioje nutartyje jau buvo aptartos ieškovo turėtos programos sukūrimo ir patobulinimo išlaidos, kurios privalo būti vertinamos, sprendžiant dėl investicijų pripažinimo esminėmis. Pažymėtina, kad bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus CPK straipsnis.

Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą prekybos asociacijų sistema paneigiančių faktų — tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas žr.

GS1 Lietuvoje

Tai, inter alia, reiškia, kad, pavyzdžiui, tokias aplinkybes, jog ieškovas nėra GS1 sistemos duomenų bazės gamintojas ar kad jo padarytos investicijos nelaikytinos esminėmis, turėjo įrodyti atsakovas. Nagrinėjamoje byloje tai nebuvo padaryta.

Dėl to, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus ir motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo pateikti duomenys, kurie patvirtina jo patirtas kompiuterinės programos, į kurią dedama duomenų bazė, sukūrimo ir jos tobulinimo išlaidas, jau yra pakankami spręsti, kad buvo padarytos esminės investicijos, sudarančios pagrindą ginti duomenų bazės gamintojo teises ATGTĮ 61 straipsnio 1 dalis.

prekybos asociacijų sistema tiesioginės prekybos internetu signalai

Ši bylą nagrinėjusių teismų procesinių sprendimų Vilniaus apygardos teismo m. Kiti kasaciniame skunde nurodyti argumentai neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl kasacinio teismo teisėjų kolegija dėl prekybos asociacijų sistema nepasisako.

Dėl procesinės bylos baigties Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, atmesdami ieškinį, netinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Dėl to Vilniaus apygardos teismo m.

Dėl bylinėjimosi išlaidų Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad ieškovas, pateikdamas kasacinį skundą, sumokėjo Lt ,60 Eur žyminio mokesčio ir turėjo Lt ,01 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti; šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimą prašo priteisti iš ieškovo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Kadangi skundžiamos teismo nutarties dalis naikintina ir bylos dalis perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas paliktinas spręsti šiam teismui CPK 93 straipsnis.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnio 1 dalies 4, 5 punktais, 4 dalimi,straipsniais, n u t a r i a : Vilniaus apygardos teismo m. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.