DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ RINKOS ĮSTATYMO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

Prekybos energijos ateities sandorių pagrindai

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles Abstract: Šis darbas skirtas išsiaiškinti jaunų žmonių poreikius bei siekius, pagrindinius sprendimų dėl ateities motyvus bei veiksnius, susijusius su šiais sprendimais.

prekybos energijos ateities sandorių pagrindai investuokite kriptovaliut kaip bitkoin

Pagrindinis šio darbo tyrimo tikslas buvo - išsiaiškinti jaunų žmonių ateities orientacijų turinį bei jį lemiančius veiksnius, nustatyti kokią įtaką tam daro ekonominė padėtis, šeimos situacija, pasiekimai mokykloje bei asmeninės savybės ir palyginti didmiesčio bei miestelio mokinių ateities orientacijas. Tyrimo metu buvo apklausti 68 Vilniaus Viršuliškių vidurinės mokyklos bei Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos 11 — 12 klasių mokiniai.

prekybos energijos ateities sandorių pagrindai europos prekybos sistema co2

Tyrimas buvo atliekamas anketavimo būdu. Mokiniams buvo pateiktos anoniminės anketos su 31 klausimu Išanalizavus gautus rezultatus, padarytos tokios darbo išvados: 1 Jauni žmonės yra optimistiškai nusiteikę savo tolimesnės ateities atžvilgiu, tiki jog pavyks susikurti sau gerovę: daugiau nei pusė apklaustųjų tikisi, kad ateityje turės ir aukštojo mokslo diplomą, ir sutuoktinį, ir dirbs mėgstamą, gerai apmokamą darbą, ir turės automobilį, jausis pasitikintys savimi bei bus pasiekę dabar užsibrėžtus tikslus.

How to Handle a Loss in Trading

For this research 68 pupils of forms from Vilnius Virsuliskiu secondary school and Giedraiciu Antonas Jarosevicius secondary school were interrogated. This survey was done using anonim questionnaire with 31 question.

prekybos energijos ateities sandorių pagrindai gamla stan stockholm restaurang

Such conclusions were made from results analysis: 1 young people think optimisticly about their futher future, they believe that they will create own prosperity: more than half respondents hope that in future they will have higher education degree and a spouse, favourite well paid job, a car, they will be confident about themselves and already reached goals whitch they are planed now.